Főoldal -> Az új KAP dióhéjban -> Kölcsönös megfeleltetés
Kölcsönös megfeleltetés
A kölcsönös megfeleltetés egy komplex követelményrendszer, melyhez egyedi ellenőrzési és szankcionálási mechanizmus tartozik. Lényege, hogy a közvetlen kifizetések és bizonyos vidékfejlesztési, illetve borpiaci támogatások kedvezményezettjeként nyilvántartott mezőgazdasági termelőket az ellenőrzési rendszer követelményein keresztül ösztönzi arra, hogy a tevékenységükre vonatkozó különböző szabályokat (környezetvédelmi, állatjelölési, állatvédelmi stb.) betartsák. Ezeket a szabályokat a korábban alkotott, a kölcsönös megfeleltetéstől függetlenül már létező (EU-s és nemzeti) jogszabályok tartalmazzák. A kölcsönös megfeleltetés csupán kiegészítő jelleggel igyekszik növelni a gazdálkodók környezettudatosságát és fokozni felelősségtudatukat az élelmiszer-előállításban.
A KM két alapvető eleme:
  • Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai (HMKÁ - GAEC)
  • Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK - SMR)Mit jelent a HMKÁ mozaikszó?

A teljes kifejezés: Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot. A Tanács 73/2009/EK rendeletének III. melléklete alapján minden tagállam nemzeti jogszabályban fekteti le a HMKÁ előírásokat.
Mit jelent a JFGK mozaikszó?

A teljes kifejezés: Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmény. Azt a 18 közösségi jogszabályt nevezzük így, amelyek a 73/2009/EK tanácsi rendelet II. mellékletében szerepelnek.

Milyen területeket érintenek a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények?

A 18 közösségi rendelet és irányelv egyes rendelkezései 3 kölcsönös megfeleltetési területre oszthatók:

  1. környezetvédelem (vadon élő madarak védelme, élőhely-védelem, felszín alatti vizek védelme, szennyvíziszap felhasználásának szabályai, mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni védelem)
  2. köz-, állat- és növényegészségügy (állatazonosítás és állatnyilvántartás, megbetegedések bejelentése, élelmiszer- és takarmánybiztonság, növényvédelem, mezőgazdasági hormonfelhasználás)
  3. állatjólét (borjak védelme, sertések védelme, tenyésztés céljából tartott állatok védelme).


◄ Vissza
Azonosítás
Email-cím:
Jelszó:
Eseménynaptár
Partnereink